Potrebno više lica za branje borovnica na plantaži u okolini Siska, Republika Hrvatska. Radi se o izuzetno krupnoj sorti borovnica koje se lako beru. Prosječno oko 40 kg na dan.
Poslodavac nudi:
– organizovan prevoz u Hrvatsku,
– smještaj u blizini plantaže,
– 2 obroka dnevno,
– 6 kn po kg,
– isplata svakih 15 dana,
– početak rada 28.06.2021.g. pa do kraja jula.
Prijaviti se možete u našoj Agenciji.
Sve dodatne informacije možete dobiti u Agenciji Jobs Gračanica, Gradski pasaž b.b., ili na broj mobitela 062 777 719.