Ukoliko trebate ovjereni prijevod Vaših dokumenata, naši sudski tumači će izvršiti prijevod sa i na većinu stranih jezika. Možete donijeti Vašu dokumentaciju, kontaktirati nas i zatražiti neobvezujuću ponudu za predmetni dokument i u najkraćem roku javit ćemo Vam se sa povratnom informacijom – procjenom troškova. Možete nas naći u Gradskom pasažu u Gračanici ili kontaktirati na telefon +387 62 777 719